Studiuj Zarządzanie i Inżynierię Produkcji - zdobądź dyplom inżyniera free live porn
free gay black porn
free porn download
free por
free porn pics
free animal porn
watch free porn
porn free
free lesbian porn
free hd porn


Studiuj Zarządzanie i Inżynierię Produkcji - zdobądź dyplom inżyniera


Studia inżynierskie od kilku lat zyskują coraz większe grono zwolenników i stają się tymi najbardziej obleganymi przez kandydatów na studia. W związku z tym uczelnie tworzą coraz więcej kierunków i specjalności, które będą w stanie wykształcić specjalistów w sprecyzowanych dziedzinach. Nasza Uczelnia również idzie tym trendem i tworzy unikatowe specjalności, które odpowiadają wymogom rynku pracy oraz zainteresowaniom studentów.

Dzisiaj, w drugim artykule z cyklu edukacja, przedstawimy kierunki i specjalności studiów inżynierskich, na które prowadzony jest w bieżącym roku nabór na naszej uczelni. Na pewno osoby o zacięciu technicznym będą miały w czym wybierać!


Zarządzanie Procesami Automatyki, Zarządzanie Procesami Produkcji oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy, a także Maszyny i Urządzenia Górnicze, Techniki Eksploatacji Złóż, Wiertnictwo czy Ratownictwo i Eksploatacja w Warunkach Zagrożeń – to tylko niektóre specjalności jakie w tym roku uczelnia przygotowała dla kandydatów na studia inżynierskie. Cześć specjalności jest kontynuacją poprzednich lat, natomiast dwie to nowości.

Górnictwo i Geologia od wielu lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów na studia. Wynika to z zapotrzebowania rynku pracy oraz z faktu, że nasz uczelnia jest jedną z czterech tylko uczelni w całej Polsce, oferującą kandydatom ten kierunek. Ponadto obecnie sporym zainteresowaniem cieszy się także kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, na który kolejny rok z rzędu UZZM prowadzi nabór.

– Niezwykle istotna naszym zdaniem w tym roku na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest specjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy, bowiem od 2013 roku wymogiem stawianym przez firmy, chcące zatrudnić specjalistów z zakresu bezpieczeństwa pracy, będzie wykształcenie wyższe – mówi Iwona Oborska, kierownik Rektoratu lubińskiej Uczelni. – Studia pozwolą absolwentom podjąć pracę jako wspomniany specjalista z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz z zakresu szacowania i kategoryzowania ryzyka zawodowego, a także jako audytor wewnętrzny i zewnętrzny – dodaje kierownik Rektoratu

Podczas kształcenia na specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy, studenci będą mieli szansę poznać wiele zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pracy między innymi: projektowanie i eksploatacja systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, wypadkowość i choroby zawodowe, zarządzanie jakością, metody pracy służb bhp, ergonomiczne kształtowanie środowiska pracy, audit bezpieczeństwa pracy, komputerowe wspomaganie zarządzania, normalizacja w bezpieczeństwie pracy i ergonomii oraz rodzaje i zastosowanie ochron osobistych.

Poza specjalnością Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy, uczelnia prowadzi rekrutację na Zarządzanie Procesami Produkcji oraz Zarządzanie Procesami Automatyki Przemysłowej.

A jakie perspektywy czekają na inżynierów Zarządzania i Inżynierii Produkcji?
Zarządzanie Procesami Automatyki Przemysłowej to specjalność, po której przyszły inżynier znajdzie zatrudnienie w instytucjach wdrażających systemy o charakterze innowacyjnym, tworzących skomputeryzowane i zautomatyzowane systemy produkcyjne, a także w jednostkach projektowych, doradczych i administracyjnych, w których jest wymagana wiedza techniczna, informatyczna, ekonomiczna oraz umiejętności w zakresie zarządzania. Studenci zapoznają się między innymi z: projektowaniem technologicznych systemów automatyki, modelowaniem i symulacją procesów, systemami pomiarowymi w automatyce przemysłowej, zarządzaniem jakością, a także elementami metod optymalizacji.

Natomiast studiowanie na specjalności Zarządzanie Procesami Produkcji przygotowuje przyszłego inżyniera do podjęcia pracy jako kadra techniczna średniego szczebla w firmach produkcyjnych i świadczących usługi dla przemysłu. W trakcie kształcenia studenci zaznajomią się z takimi zagadnieniami, jak między innymi: zarządzanie projektami, podstawy kontrolingu, logistyka w przedsiębiorstwie, działalność inwestycyjna, ochrona środowiska, podstawy transportu oraz modelowanie symulacyjne.

Jednak to nie wszystko, co w tym roku UZZM oferuje, gdyż na wspomnianym kierunku Górnictwo i Geologia można również podjąć studia na wybranej specjalności. W bieżącym roku akademickim oferujemy aż pięć specjalności, w tym dwie nowości. Pierwsza z nich to Elektrotechnika w Górnictwie, gdzie przyszły inżynier górnik otrzyma praktyczną wiedzę inżyniera elektryka oraz umiejętności i kompetencje w zakresie stosowania maszyn górniczych, urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych. Kończący studia na drugiej specjalności, Wiertnictwo Górnicze i Geologiczne, inżynier będzie potrafił zrealizować każdy rodzaj wierceń począwszy od komputerowego etapu projektowego, poprzez dobór wiertnic, organizację i koordynowanie prac, kończąc na opracowaniu i interpretacji wyników badań. Kontynuacją są trzy specjalności, tj. Techniki Eksploatacji Złóż – czyli klasyczne studia górnicze oraz Ratownictwo i Eksploatacja w Warunkach Zagrożeń, czy też  Maszyny i Urządzenia Górnicze, w ramach, który student uzyska profesjonalną wiedzę i umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej.

Jak wynika ze statystyk resortu nauki, dotyczących rekrutacji w roku akademickim 2010/2011, pierwszy raz od lat więcej kandydatów na każde wolne miejsce było na politechnikach (średnio 3,9 osób) niż na uniwersytetach (3,5 osoby).

A jak wspominają studia absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Górnictwa?
– Studia na UZZM w Lubinie pozwoliły mi zdobyć wiedzę techniczną na wysokim poziomie, nauczyłam się również tworzyć projekty, prezentacje oraz korzystać ze zdobytej wiedzy. Solidne przygotowanie pozwoliło mi bez trudu kontynuować naukę na studiach magisterskich na Politechnice a o jakości nauczania na UZZM w Lubinie może świadczyć fakt, że moja średnia ocen kształtuje się na wysokim poziomie. Dodam jeszcze tylko, że w mojej grupie na studiach magisterskich jest jeszcze kilka osób, które studiowały razem ze mną w Lubinie, co pozwoliło nam uzyskać opinię najlepszej grupy na studiach niestacjonarnych.   
Marianna Kalinowska, absolwentka Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

– Okres studiów na Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego, to czas wytężonej pracy, ale jestem przekonany, że potrzebnej. Wiem, że studia, to inwestycja w przyszłość, która zaowocuje w moim życiu zawodowym. Dodatkowo  dzięki nim mam szansę na lepszy  rozwój osobisty.
Radosław Hejduk, absolwent Techniki Eksploatacji Złóż

– Naukę na UZZM wspominam bardzo pozytywnie. Cieszy mnie fakt, że oprócz zajęć teoretycznych mieliśmy wiele ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych oraz innych form kształcenia, w trakcie których mogliśmy rozwinąć nasze umiejętności oraz wykorzystać je w praktyce.
Krzysztof Myszyński,  absolwent Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy


Rekrutacja na Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie potrwa do połowy września lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych specjalnościach. Nabór na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pełna oferta naszej uczelni dostępna jest na stronie internetowej - w zakładce "Kierunki kształcenia".