Więcej pieniędzy na stypendia socjalne! free online porn
free porn
watch free porn
free mature porn
free porn download
free young porn
free animal porn
free lesbian porn
free celebrity porn
free porn vids


Więcej pieniędzy na stypendia socjalne!


indeksNasza Uczelnia obejmuje swoich studentów systemem pomocy materialnej. W ramach tej pomocy student może ubiegać się m.in. o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Stypendia przyznawane są na semestr i mogą być składane w ciągu trwania semestru, natomiast o zapomogę student może się starać dwa razy w roku akademickim.

Świadczenia wypłacane są w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy, co miesiąc. O jego przyznanie może ubiegać się student, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na 1 osobę w rodzinie w 2010 r. nie przekroczył 782,60 zł netto.

Wnioski przyjmowane są w dowolnym momencie trwania roku akademickiego.

Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów (bądź też na kilku specjalnościach) może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz inne formy pomocy materialnej na jednym, wskazanym przez niego kierunku (specjalności) studiów.

Zachęcamy wszystkich studentów o staranie się o stypendia socjalne. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tu, ale zawsze też możecie poradzić się pracownika kasy Uczelni w godzinach pracy kasy.

Zapoznaj się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.